Netherlands Flag Turkey

Bizi hemen arayın : 0031 (0)10-707 38 58

Çocuk Esirgeme Prosedürleri

Çocuk Esirgeme Tedbirleri

(Maatregelen Van Kinderbescherming)

 Çocuk esirgeme tedbirleri dört çeşittir:

  1. Ondertoezichtstelling (Vesayet altına alma)
  2. Uithuisplaatsing (Evden uzaklaştırmalı tedbiri)
  3. Spoeduithuisplaatsing (açil evden uzaklaştırmalı tedbiri)
  4. Ontheffing ouderlijk gezag (Velayetten muafiyet)
  5. Ontzetting ouderlijk gezag (Velayet hakkının kaldırılması)

Araştırma sonucunda çocuğunuzun gelişiminin yardımın zorunlu kılınmasını gerektirecek derecede tehlike altında olduğu anlaşılabilir. Bu durumda Kurum hakimden bir çocuk esirgeme tedbirinin alınmasını talep eder. Çocuk esirgeme tedbiri hem veliler hem de çocuk için oldukça etkileyici bir karardır. Bu nedenle Kurum, tedbir tesis edilmesi talebini çok iyi düşünüp taşındıktan sonra sunar. Bu sadece aşağıdaki durumlarda yapılır:

  • Gönüllü yardımın (artık) yeterli olmaması veya;
  • velilerin yardım kabul etmek istememesi ve;
  • çocuğun fiziki ve manevi gelişiminin ciddi olarak tehlikede olduğunun araştırma tarafından doğrulanması durumunda.

Bu tedbirler hakkında daha ayrıntılı bilgi için:
1. Ondertoezichtstelling (Vesayet altına alma)

Ondertoezichtstelling tedbiri en hafif ve en sık rastlanan tedbirdir. Bu tedbirde velilerin çocukların üzerindeki velayet hakkı kısıtlanmış olur.

Ondertoezichtstelling tedbiri hem sizin hem de çocugunuz için çok etkiliyeci bir karar olabilir. Bu nedenle yapılan duruşma sırasında hakim, olası ondertoezichtstelling tedbiri hakkında sizin görüşünüzüde sorar. Çocuğunuzun görüşünü de dinleyebilir.

Hakimin kararında Çocuk Esirgeme Kurumunun raporu da önemli bir rol oynar. Hakim Kurumun isteğini bir duruşmada değerlendirir. O zaman sizinle, Kurumla ve olası başka ilgililerle görüşür. Dava sırasında bir avukattan hukuk yardımı isteyebilirsiniz. Bir avukatın bu esnada size destek sunmasını tavsiye ediyoruz.

Çocuğunuzun yaşı 12 veya daha büyük olduğunda hakimin onun görüşünüde alması şarttır. Buda sizin orada bulunmadığınız bir görüşmede yapılır. Hakim 12 yaşından küçük çocukların görüşlerini de isteyebilir, fakat bu şart değildir. Kurumun raporu hakim için önemli bir bilgi kaynağıdır. Fakat hakim duruşma sırasında da bilgi toplar ve bunları da kararına dahil eder.

Hakim, Kurumun talep ve ricasını kabul etmek zorunda değildir. Hakimin çocuğunuzu gözetim altına alınmasına karar verdiğinde Gençlik ve Çocuk Koruma Bürosu (Bureau Jeugdzorg), Gençlik Koruması bölümüne bu ondertoezichtstelling tedbirini uygulamaya koyma talimatı verir.

Ailede çocuk eğitiminin kaliteli ve nitelikli bir şekilde verilebilmesi için çocuk mahkemesi talimatı verirse bu karar ile Gençlik ve Çocuk Koruma Bürosu (Bureau Jeugdzorg) bir aile vasisi (gezinsvoogd) tayin eder ve çocuk kendi ailenin yanında ikamet eder. Belirlenen vasi kaliteli ve nitelikli bir bakım ve eğitim için yardımcı olur. Siz ve çocuğunuz sunulan yardım hizmetlerini kabul etmek zorundasınız.

Tedbirin süresi

Hakim bir ondertoezichtstelling tedbiri verdiğinde bu tedbirin süresinide belirler. Vesayet altına alınma en fazla 1 yıl sürer ve gerekirse her defasında 1 yıl ile uzatılabilir.

Temyiz (Hoger beroep)

Veliler hakimin kararıyla hemfikir değillerse kendileri adına temyize (hoger beroep) başvuracak bir avukat tutabilirler. Çocuk Esirgeme Kurumuda temyize başvurabilir.

Erkenden durdurma

Cocuğunuzun gelişimi artık tehdit altında görülmuyorsa, ondertoezichtstelling tedbiri de arada sona erebilir. Bunun için genellikle aile vasisi (gezinsvoogd) girişimde bulunur, fakat velilerde isterlerse bunu yapabilirler. Aile vasisi veya veliler hakimden konu hakkında bir karar vermesini talep ve rica eder.

Avukatlarımızdan yeterli bilgi alın. Ücretsiz ve bağlayıcı olmayan bir bilgilendirme görüşmesi için 010-707 38 58 numarasından bize ulaşabilirsiniz.

 

2. Uithuisplaatsing (Evden uzaklaştırmalı tedbiri)

Ondertoezichtstelling tedbiri sırasında cocuğunuz evinizde ikamet etmeye devam ediyor. Eğer bu tedbir sırasında cocuğunuzun fiziki ve manevi gelişimi iyileşmiyors, hakim çocuğun çıkarı için kendisini (geçici süreliğine) bir koruyucu aile veya bir yurda yerleştirme kararı da verebilir. Çocuk ciddi tehlike altındaysa ve bir an evvel evden alınması gerekiyorsa Kurum hakimden uithuisplaatsing (evden uzaklaştırmalı) tedbiri talep edebilir bu durumda. Bu tedbiri Çocuk Esirgeme Kurumu, Openbaar Ministerie ve aile vasisi kurumu talep edebilir.

Çocuğu evden uzaklaştırmalı tedbirini görevliler öylesine alamaz çünkü bu tedbir önemli bir karardır. Zorunlu uzaklaştırmalı tedbiri hakim sadece diğer mudahaleler başarısız ya da başarısız olması mühtemel ise buna karar verir.  Biz bu süreçte size yardımcı olabiliriz.

Prosedür sırasında hakimin kararında Çocuk Esirgeme Kurumunun raporu önemli bir rol oynar. Hakim Kurumun isteğini bir duruşmada değerlendirir. O zaman sizinle, Kurumla ve olası başka ilgililerle görüşür. Dava sırasında bir avukattan hukuk yardımı isteyebilirsiniz. Bir avukatın bu esnada size destek sunmasını tavsiye ediyoruz.

Tedbirin süresi

Hakim bir uithuisplaatsing tedbiri verdiğinde bu tedbirin süresinide belirler. Ondertoezichtstelling en fazla 1 yıl sürer ve gerekirse her defasında 1 yıl ile uzatılabilir.

Temyiz (Hoger beroep)

Veliler hakimin kararıyla hemfikir değillerse kendileri adına temyize başvuracak bir avukat tutabilirler. Çocuk Esirgeme Kurumuda temyize başvurabilir.

Erkenden durdurma

Cocuğunuzun gelişimi artık tehdit altında görülmuyorsa, uithuisplaatsing tedbiri de arada sona erebilir. Bunun için aile vasisi (gezinsvoogd) girişimde bulunurabilir, fakat velilerde isterlerse bunu yapabilirler. Aile vasisi veya veliler hakimden konu hakkında bir karar vermesini talep ve rica eder.

Avukatlarımızdan yeterli bilgi alın. Ücretsiz ve bağlayıcı olmayan bir bilgilendirme görüşmesi için 010-707 38 58 numarasından bize ulaşabilirsiniz.

 

2a. Spoeduithuisplaatsing (Açil evden uzaklaştırmalı tedbiri)

Üstelik Çocuk Esirgeme Kurumu spoeduithuisplaatsing (açil evden uzaklaştırmalı) tedbirini hakimden talep etme yetkisine sahiptir. Bu durumda, hakim bir duruşma olmadan, evden uzaklaştırmalı tedbirine karar verebilir.

Böyle bir karar verilirse bile veliler iki hafta içinde bir duruşma esnasında kendi görüşlerini dile getirme fırsatına sahiptir. Bu davalarda kesinlikle bir avukata danışmakta fayda vardır. Temyize başvurmak mümkün değildir.

 

3. Ontheffing ouderlijk gezag (Velayetten muafiyet)

Bilerek veya istemeyerek çocuklarına kaliteli ve nitelikli bir yaşam sunamayan ailenin velayeti çocuk hakimi tarafından muaf tutulur ve belirsiz bir süre için bir başkasına verilir. Bu genelde Gençlik ve Çocuk Bakımı Kurumu (Bureau Jeugdzorg) kurumudur. Bu kurum bu durumda çocuk üzerinde velayete sahiptir. Çocuk bir koruyucu ailede veya bir yurtta yetiştirilir. Velilerin çocuk üzerinde resmi bir söz hakkı yoktur ama yine de mümkün olduğunca çocukla ilgilenirler.

Tedbirin süresi

Velayetten muafiyet durumunda veliler süre dolduktan sonra velayetin tekrar kendilerine verilmesini hakimden talep edebilirler.

Temyiz (Hoger beroep)

Veliler hakimin kararıyla hemfikir değillerse kendileri adına temyize başvuracak bir avukat tutabilirler. Çocuk Esirgeme Kurumuda temyize başvurabilir.

Erkenden durdurma

Cocuğunuzun gelişimi artık tehdit altında görülmuyorsa, velayetten muafiyet tedbiri de arada sona erebilir. Bunun için genellikle aile vasisi girişimde bulunabilir, fakat velilerde isterlerse bunu yapabilirler. Aile vasisi veya veliler hakimden konu hakkında bir karar vermesini talep ve rica eder.

Avukatlarımızdan yeterli bilgi alın. Ücretsiz ve bağlayıcı olmayan bir bilgilendirme görüşmesi için 010-707 38 58 numarasından bize ulaşabilirsiniz.

 

4. Ontzetting ouderlijk gezag (Velayet hakkının kaldırılması)

Bilerek çocuklarına kaliteli nitelikli bir yaşam sunmayan ailenin velayeti çocuk hakimi tarafından elindin alınır. Çocuk üzerindeki velayet hakkı genelde Gençlik ve Çocuk Bakımı Kurumuna (Bureau Jeugdzorg) devredilir ve bu kurum çocuk üzerinde otoriteye sahip olur. Çocuk bir koruyucu aileye veya bir yurda gider.

Tedbirin süresi

Velayet hakkının kaldırılması durumunda veliler süre dolduktan sonra velayetin tekrar kendilerine verilmesini hakimden talep edebilirler.

Temyiz

Veliler hakimin kararıyla hemfikir değillerse kendileri adına temyize başvuracak bir avukat tutabilirler. Çocuk Esirgeme Kurumuda temyize başvurabilir.

Erkenden durdurma

Cocuğunuzun gelişimi artık tehdit altında görülmuyorsa, Velayet hakkının kaldırılması tedbiri de arada sona erebilir. Bunun için genellikle aile vasisi girişimde bulunabilir, fakat velilerde isterlerse bunu yapabilirler. Aile vasisi veya veliler hakimden konu hakkında bir karar vermesini talep ve rica eder.

Avukatlarımızdan yeterli bilgi alın. Ücretsiz ve bağlayıcı olmayan bir bilgilendirme görüşmesi için 010-707 38 58 numarasından bize ulaşabilirsiniz.