Netherlands Flag Turkey

Bizi hemen arayın : 0031 (0)10-707 38 58

Sıkça Sorulan Sorular

Ebeveynlik planı nedir?

Ebeveynlik planı boşanmak isteyen ebeveynlerin küçük çocuklarıyla ilgili anlaşmalarını belirledikleri bir düzenlemedir. Bu plan yasal olarak zorunludur ve karışık ailelerde de yapılmalıdır. Karışık aileler, ebeveynlerden birinin eski ilişkisinden olan çocuğu üzerinde, yeni eşiyle birlikte yetki sahibi olduğu ailelerdir. Ebeveynlik planında yer alan anlaşmalardan bazıları aşağıdaki konulardadır:

  • bakım ve eğitim;
  • çocuklarla ilgilenmek;
  • bakım ve yetiştirme masrafları.


Boşanmadan sonra velayet değişir mi?

Eğer küçük çocuklar varsa, boşanmadan sonra velayeti ortak mı sürdüreceğiniz yoksa ebeveynlerden birinin mi sürdüreceği belli olmalıdır.

Yasalar, boşanmadan sonra ebeveynlerin velayeti mümkün olduğu kadar ortak sürdüreceğini varsayar. Eğer bunu istemiyorsanız, mahkemenin velayeti ebeveynlerden birine vermesini talep etmelisiniz. Bunun yanında, genellikle küçük çocuklar için bir ebeveyn planı düzenlenir. Velayet ve görüşme hakkında anlaşamıyorsanız, mahkeme Çocuk Esirgeme Kurumuna konu hakkinda arastirma emri verir ve bu kurumun verdigi tavsiyeyi kararinda kullanir.

Velayet ,ebeveynlere çocuğunu yetiştirme ve onunla bağını güçlendirme yetki ve sorumluluğu verir. Eğer çocuk evlilik sırasında doğduysa, her iki ebeveyn de otomatik olarak velayet hakkına sahip olur. Diğer durumlarda ise, bu hakka sadece anne sahip bulunmaktadır. Ancak velayeti değiştirmenin hukuki yolları da vardır. Velayet, çocuk 18 yaşını doldurana ve hukuken reşit olana kadar devam eder.

Bosanma davası hakkinda daha geniş bilgi sahibi olmak istiyorsanız veya kendi durumunuz hakkında sorularınız varsa avukatlarımıza 010-707 3858 numarasından ulaşabilirsiniz.


Boşanmada çocuğun hakları nelerdir?

12 yaşında veya daha büyük olan çocuklar ebeveynlerinin boşanmasıyla ilgili belirli konularda ne düşündüklerini hakime kendileri anlatabilirler. Buna çocuk sorgusu veya dinlenme hakkı denir. 12 yaşından küçük olan ve boşanma ve etkileri konusunda hakimle konuşmak isteyen çocuklar, bunu hakime bildirebilirler. Hakime bir mektup yazabilir ya da mahkemeye telefon edebilirler. Hakim izin verdiği takdirde, çocuğa bir görüşme için davet gönderilir.


Boşanmadan sonra benim çocuğumla ilgilenme hakkı kimin olacak?

Boşanmadan sonra her iki ebeveyn de çocukların velayet hakkına, dolayısıyla çocuklarla ilgilenme hakkına sahip olur. Bu da, her iki ebeveynin de, çocukların bakımı ve eğitiminden sorumlu olduğu anlamına gelir. Bütün önemli kararları da ebeveynler olarak ortak alırsınız. Bundan dolayı 1 Mart 2009 tarihinden itibaren ebeveynler çocuklarıyla ilgili anlaşmalarını bir ebeveyn planıyla belirlemeye yasal olarak zorunlu bulunmaktalar.


Boşanma ne zaman kesinleşir?

Mahkemenin boşanma kararından sonra, Nüfus dairesinde kayda geçirildiği zaman boşanma kesinleşir. Mahkemenin bu kararına ‘boşanma kararı’ denir. İtiraz veya temyizin artık mümkün olmadığı ya da temyiz yapılamayacağı andan itibaren karar geri alınamaz.


Boşanma için nasıl başvururum?

Avukatınız aracılığıyla mahkemeye bir dilekçe göndererek, boşanmak için başvurabilirsiniz. Böylece bir boşanma davası açmış olursunuz. Dilekçenizde, boşanma talebinin yanı sıra, bir tali hüküm de talep edebilirsiniz. Tali bir hükümde hakim boşanmanıza bağlı talebiniz hakkında karar verir.


Boşanmada dava nasıl ilerler?

Boşanma davası avukatınızın mahkemeye gönderdiği dilekçeyle başlar. Eğer küçük çocuklarınız varsa, dilekçeyle birlikte bir ebeveynlik planı da gönderilmelidir.


Bakıcı olmayan ebeveyn olarak, boşanmadan sonra çocuğum hakkında bilgi edinme hakkım var mı?

Bakıcı olmayan ebeveyn olarak, çocuğunuz hakkında bilgi edinme ve danışma hakkınız vardır. Bakıcı olmayan ebeveyn, çocuğun yanında kalmadığı (yetkili ya da yetkisiz) ebeveyndir. Bakıcı ebeveyn diğer ebeveyni çocukla ilgili önemli konular hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Bakıcı ebeveyn ayrıca çocukla ilgili önemli kararlar hakkında diğer ebeveynin görüşünü almak zorundadır. Buna danışma hakkı diyoruz. Sonuçta kararları, velayete sahip olan ebeveyn verir.


Ne zaman boşanabilirim?

Hollanda’da, evliliğiniz kalıcı olarak bozulduğunda, boşanmak için mahkemeye başvurabilirsiniz. Hollanda yasalarının boşanma için gerekli gördüğü tek neden, kalıcı bozulmadır. Kalıcı bozulmayla kastedilen, evlilik ilişkisinin artık birlikte yaşayamayacak ölçüde tezahür etmesidir.


Gelirim yok, nasıl boşanabilirim?

Eğer hiç geliriniz yoksa veya çok düşükse, adli yardım hakkınız vardır. Tarife sayfasında bu konuda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.


1 2